Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

Protest przeciwko serialowi ZDF

Posted by zenobiusz w dniu 26 czerwca 2013


Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych o dofinansowanie ze środków  budżetu kosztów koniecznych dla obrony dobrego imienia Armii Krajowej i jej żołnierzy.

http://www.petycjeonline.com/petycja_do_ministra_spraw_zagranicznych_o_dofinansowanie_ze_rodk

Pan Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana z petycją o wsparcie finansowe dla ‚Polskiego Towarzystwa Historycznego w Niemczech’ w poniższej sprawie.

Członkowie ‘Polskiego Towarzystwo Historycznego w Niemczech’, którzy inicjują działania i uczestniczą od samego początku w protestach przeciwko emisji i popularyzacji serialu ZDF ‘Unsere Muetter, unsere Vaeter’, będą wnosili zbiorowy pozew o zadośćuczynienie szkody wyrządzonej poprzez upowszechnianie kłamliwego wizerunku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawionych przez autorów produkcji jako skrajnych antysemitów. Wystąpimy o stosowne odszkodowanie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz sfinansowanie działalności edukacyjnej PTHwN od producentów tj. wytwórni teamWorx i drugiego kanału niemieckiej Telewizji Publicznej ZDF, jak również dystrybutorów oraz popularyzatorów tej oszczerczej dla żołnierzy AK produkcji.

W naszym przekonaniu ochrona wizerunku Polski, jak i jego legalnej struktury, którą była w okresie II wojny światowej Armia Krajowa, należy do konstytucyjnych obowiązków organów Rzeczypospolitej. W tym kontekście widzimy potrzebę pojęcia adekwatnych do sytuacji i skutecznych działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Członkowie PTHwN są zdecydowani podjąć odpowiednie kroki prawne ze staraniem się o wstrzymanie dalszej popularyzacji trylogii ZDF włącznie. Należy jednak zwrócić uwagę, że sfinansowanie kosztów sądowych w Niemczech jedynie ze środków prywatnych przekracza możliwości pojedynczych osób. Skoro kierownictwo TVP, opłacane z publicznych środków w postaci abonamentu, zdecydowało o zakupie serialu dla celów emisji w Polsce, zasilając w ten sposób budżet niemieckiej ZDF i firmy teamWorx, tym bardziej można oczekiwać sfinansowania z budżetu kosztów koniecznych dla obrony dobrego imienia Armii Krajowej i jej żołnierzy.

Jeżeli chciałyby Pan należeć do osób gotowych partycypować w kosztach takiego procesu lub uczestniczyć w pozwie zbiorowym, może Pan się zgłosić pod adresem pthwn@pthwn.de .

Sławomir Hałaczkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

*Imię
*Nazwisko
*Miejscowość
*Kraj
*Adres e-mail
Czy chcesz udostępnić swój podpis?
TakNie
Twój adres e-mail nie będzie publikowany, ani przekazywany osobom trzecim.

Protest przeciwko serialowi ZDF

Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie listu protestacyjnego jaki można wysłać wypełniając formularz, a sam list w wersji niemieckiej jest zamieszczony poniżej formularza.

http://reduta-dobrego-imienia.pl/?page_id=213

INSTRUKCJA WYSYŁANIA LISTU PROTESTACYJNEGO

Po wpisaniu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w formularz znajdujący się poniżej tekstu polskiego i kliknięciu “Podpisz teraz” na samym dole pod tekstem niemieckim (po wskazaniu myszką tych słów podświetlą się one na niebiesko) nastąpi najpierw wysłanie linku do potwierdzenia wysyłki na podany w formularzu własny adres mailowy.

Strona z tekstem listów zblaknie. To jest normalne. Można ją odświeżyć naciskając klawisze Ctrl+R (dla użytkowników komputerów Mac  – Cmd+R).

Następnie należy sprawdzić pocztę w swojej skrzynce pocztowej, pod adresem, który wpisało się wcześniej. Dopiero po kliknięciu  w link przysłany mailem z adresu “Reduta Dobrego Imienia” z tematem “potwierdź swój adres email” nastąpi wysłanie maila do adresata protestu.

Cały ten mechanizm, sekwencja czynności jest  zabezpieczeniem przed nadużyciami systemu wysyłki protestu. Proszę zatem o sprawdzenie swojej skrzynki pocztowej.

Odbiorcą listu jest Ruprecht Polenz, Przewodniczący Rady Telewizji ZDF. Pan Polenz jest politykiem CDU, ma szerokie doświadczenie w kwestiach polityki zagranicznej.

Trzeba pamiętać, ze w skład Rady wchodzą przedstawiciele niemieckich partii politycznych, a telewizja ZDF jest telewizją publiczną.

Zapraszamy do podpisów

Maciej Swirski

TREŚĆ LISTUPan Ruprecht Polenz

Przewodniczący Rady Telewizji ZDF

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN

ZDF-Straße 1

55127 Mainz

Niniejszym protestuję przeciwko obraźliwej treści filmu “Nasze matki, nasi ojcowie”, wyemitowanego przez telewizję publiczną ZDF w dniach 17, 18 i 20 marca br. W historycznej trylogii, którą zawczasu ogłoszono wyjątkowym wydarzeniem w historii niemieckiej telewizji, przedstawiono Polaków, żołnierzy Armii Krajowej (AK) jako antysemitów i bezwzględnych bandytów, prawie na równi z nazistami.

To zniesławia nie tylko żołnierzy Armii Krajowej walczących o niepodległość Polski, ale pośrednio cały naród polski, będący od 1 września 1939 ofiarą ludobójczej polityki państwa niemieckiego, rządzonego przez NSDAP, która u szczytów swojej „świetności” zrzeszała 8 milionów członków.

Polska Armia Krajowa była jedynym w skali okupowanej przez Niemców Europy, konspiracyjnym wojskiem podlegającym legalnemu rządowi polskiemu, który od napaści Niemiec na Polskę, przebywał na uchodźctwie, najpierw we Francji, a po kapitulacji Francji na terenie Wielkiej Brytanii. AK tworzyli mężczyźni i kobiety, przedstawiciele wszystkich klas społecznych i zawodów. Członkami byli nie tylko obywatele narodowości polskiej, ale i przedstawiciele innych mniejszości narodowych i wyznaniowych zamieszkujących przedwojenną II Rzeczpospolitą (około 1 / 3 ówczesnej populacji Polski), m.in. Niemcy i Żydzi. W Armii Krajowej obowiązywała wojskowa dyscyplina, stopnie wojskowe i hierarchiczna podległość, a wszelkie wykroczenia były karane zgodnie z regulaminem wojskowym. AK wykonywała wyroki śmierci wydane przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego – zarówno na niemieckich oprawcach, takich jak SS – Brigadefuhrer Franz Kutschera, który był słynnym rozkazodawcą i organizatorem „łapanek ulicznych” ludności cywilnej i terrorystycznych rozstrzeliwań na ulicach Warszawy (do dziś napotykamy tablice upamiętniające te miejsca), jak również na zwykłych przestępcach (korzystających z bezprawia wojny i chcących się „obłowić” na ludzkim nieszczęściu), lub na kolaborantach z okupantami. Władze podziemnego Państwa Polskiego apelowały o udzielanie pomocy ukrywającym się żydowskim współobywatelom pomimo śmierci grożącej całej rodzinie, gdyż jedynie na terenie okupowanej Polski groziła za to kara śmierci. Pomimo tego, pomoc ta była udzielana i dlatego w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie najwięcej drzewek „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” należy do Polaków.

Niemcy, zarówno żołnierze Wehrmachtu, jak i SS oraz innego rodzaju Einsatzgruppen już od początku okupacji Polski dokonywali rozlicznych zbrodni ludobójstwa nie tylko na polskich cywilach wyznania mojżeszowego, ale również na Polakach, a także zamieszkujących obszar Polski Białorusinach, Ukraińcach, czy Cyganach. Niespotykana w najnowszych dziejach Europy skala okrucieństw budziła grozę i opór, stąd masowy udział Polaków w zbrojnej partyzantce lub szerokiej konspiracji. Równolegle od pierwszych dni okupacji Polski niemieccy okupanci prowadzili systematyczną grabież , odbierając polskim właścicielom ich majątki ziemskie i zakłady przemysłowe, które oddawano pod zarząd niemiecki. Pierwszymi wysiedlonymi tej wojny byli obywatele polscy wypędzeni z terenu dawnych Prus Wschodnich i tzw. Kraju Warty. Przymusowa wymiana pieniędzy do 500 zł spowodowała utratę oszczędności przez większość obywateli. Wyniszczeniem biologicznym skutkowało racjonowanie żywności , gdyż zarządzony przydział był trzykrotnie niższy od niezbędnych norm kalorycznych. Efektem był ogromny spadek urodzeń i zwiększenie zachorowań na choroby zakaźne. Karą śmierci zagrożone było słuchanie i posiadanie radia. Zamknięto polskie instytucje kulturalne i naukowe, szkoły wyższe i średnie, dopuszczając edukację jedynie na poziomie podstawowym i zawodowym. Równocześnie do przymusowej pracy w Niemczech wysłano prawie 2 mln obywateli polskich, głównie ludzi młodych, mężów, żony w wieku bohaterów filmu, a nawet młodszych. Kilkaset tysięcy polskich dzieci odebrano rodzicom i wysłano do Rzeszy w celu germanizacji. Specjalne reperesje i eksterminacja dotknęła polską inteligencję i duchowieństwo. Okupanci mordowali lub wysyłali polskich nauczycieli, urzędników, prawników, naukowców i księży w tym wszystkich biskupów, najpierw do niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau czy Sachsenhausen, potem od lata 1940 m.in. do Auschwitz, który założono nie dla Żydów a dla Polaków, gdyż więzienia w Generalnej Guberni były już ekstremalnie przepełnione . Pierwszy transport 724 polskich więźniów z terenów południowej Polski wyjechał 14 czerwca 1940 r. z Tarnowa. Dopiero później w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano obóz zagłady Birkenau. Takie były okoliczności w jakich działała Armia Krajowa, a do tego należy pamiętać jeszcze o sowieckiej okupacji wschodnich terenów Polski na mocy tajnych zapisów Paktu Hitler-Stalin. Warto nadmienić , że co trzeci więzień najstarszego niemieckiego KZ Dachau był obywatelem polskim. Głód, niewolnicza praca, barbarzyńskie okrucieństwo SS-manów, eksperymety pseudomedyczne przeżyli nieliczni. W sumie w ciagu 6 lat samej niemieckiej okupacji Polski straciło życie blisko 6 milionów polskich obywateli. Materialne i duchowe szkody z powodu całkowitego zniszczenie stolicy i zniszczenia przemysłu są nie do oszacowania.

Pojednawcze gesty porozumienia, rozpoczęte wymianą listów pomiędzy polskimi i niemieckimi Biskupami i następne gesty ze strony oficjalnych władz niemieckich, począwszy od Willy Brandta przyjmowane były przez Polaków z otwartością, ale i nieufnością, ponieważ wojenne przeżycia nie są łatwe do wymazania z pamięci. Doświadczenie wspaniałej i hojnej pomocy materialnej z Niemiec, po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 w Polsce, jak i różnorakie wsparcie dla walki o wolność Polski, zduszonej Jałtą i Poczdamem, zostaje zrujnowane przez niefrasobliwe obchodzenie się z naszą tragiczną historią. Ten film umiejscawia Polaków i w szczególności AK, pierwsze ofiary II wojny światowej, po stronie niemieckich ideologów i realizatorów holokaustu. Mało tego, Ci najofiarniejsi z ofiarnych, polscy Bohaterowie konspiracji antyniemieckiej, w tzw. „powojennej Polsce”, według propagandy sowieckiej, właśnie za swoją niezłomność przedstawiani byli jako kolaboranci faszystów, i mimo przetrwania gehenny okupacji niemieckiej stali się ofiarami dalszych prześladowań oraz eksterminacji z rąk nowych okupantów.

Tylko kompletni historyczni ignoranci mogą wierzyć, że poprzez takie filmy zdołają na nowo zinterpretować przeszłość. Jedyne co w ten sposób mogą osiągnąć to zniszczenie tego, co tak mozolnie pomiędzy Niemcami i Polakami zostało osiągnięte.

Dlatego oczekuję od autorów serialu, zwłaszcza scenarzysty i historyków konsultujących te treści, podania faktów i źródeł na jakich zbudowali swą szkalującą opowieść, która w młodym pokoleniu Niemców wzbudzić może przekonanie, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Niemcy i obywatele wyznania mojżeszowego, a Polacy – co najmniej współwinnymi wymordowania ich przez niezidentyfikowanych “Nazistów”. Dodatkowo żądam zaprzestania dalszej emisji oraz popularyzacji tego oszczerczego serialu.

Jeśli ten protest zostanie zignorowany przyzwalam Redutcie Dobrego Imienia/Polish League Against Defamation na domaganie się na drodze sądowej zadośćuczynienia za zniesławienie Armii Krajowej i Polaków oraz antagonizowania obu narodów, co w dzisiejszej Europie oznacza świadome niszczenie dotychczasowego dorobku porozumienia polsko-niemieckiego.

Podpis

Protest gegen Diffamierung der Polnischen Geschichte in der TV-Serie „Unsere Mütter, unsere Väter”

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Potwierdź email *
Miasto
Kraj

An den Vorsitzenden des ZDF-Fernsehrates
Ruprecht Polenz
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
ZDF-Straße 1
55127 Mainz

Protest gegen Diffamierung der Polnischen Geschichte in der TV-Serie „Unsere Mütter, unsere Väter”

Hiermit protestiere ich gegen den verleumderischen Inhalt des Films „Unsere Mütter, unsere Väter“, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen am 17., 18. und 20. März dieses Jahres ausgestrahlt wurde. In diesem historischen Dreiteiler, der vorab als ein außergewöhnliches Fernsehereignis der deutschen Fernsehgeschichte angekündigt worden ist, wurden die polnischen Soldaten der Heimatarmee (AK) als Antisemiten und rücksichtslose „Banditen“, ähnlich den Nazis, dargestellt.

Dies ist nicht nur eine Verleumdung der Soldaten der Heimatarmee (AK), die um die Souveränität ihres eigenen Landes gekämpft haben, sondern indirekt des ganzen polnischen Volkes, welches seit dem 1. September 1939 Opfer der verbrecherischen Politik des deutschen Staates unter der Führung der NSDAP wurde, die auf dem Höhepunkt ihres Schaffens über 8 Mio. Mitglieder zählte.

Die polnische Heimatarmee war als konspirative Formation im von den Deutschen besetzten Europa während des Zweiten Weltkriegs einzigartig, da sie einer legitimen polnischen Regierung unterstand. Seit der Besetzung Polens durch die deutsche Armee befand sich die polnische Regierung im Exil. Zunächst in Frankreich, dann nach der französischen Kapitulation in Großbritannien. Frauen und Männer aller Gesellschaftsschichten und Berufsstände gehörten der Heimatarmee an. Zu ihren Mitgliedern zählten nicht nur polnische Staatsbürger, sondern auch Vertreter aller polnischen nationalen und religiösen Minderheiten, die gleichberechtigte Bürger der Zweiten Republik waren (sie machten 1/3 der damaligen Bevölkerung Polens aus). Zu ihnen zählten auch Deutsche und Juden. In der Heimatarmee wurde militärische Disziplin, Dienstgrade und eine hierarchische Ordnung gepflegt. Alle Gesetzesüberschreitungen wurden demnach nach militärischen Regeln geahndet. Dazu gehörten unter anderem Todesstrafen, die im Namen der Gerichtsbarkeit des polnischen Untergrundstaates vollstreckt wurden. Sie wurden an deutschen Verbrechern wie z.B. am SS-Brigadeführer Franz Kutschera vollzogen, der sich durch willkürliche Verhaftungen in der Zivilbevölkerung und als Organisator von terroristischen Schauhinrichtungen auf Warschauer Straßen (bis heute erinnern in Warschau Gedenktafeln daran) einen Namen gemacht hat. Solche Todesstrafen wurden allerdings auch an einfachen Zivilisten (kurz gesagt Gesetzesbrechern) durchgeführt, die sich in den Kriegswirren an den Verfolgten zu bereichern versuchten oder mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Die polnische Regierung appellierte an die eigene Bevölkerung, jüdischen Mitbürgern trotz einer der gesamten Familie drohenden Todesstrafe zu helfen. Trotzdem wurde Hilfe geleistet. Es ist somit kein Zufall, dass die meisten Bäume der „Gerechten unter den Völkern“ in Yad Vashem in Jerusalem Polen gewidmet wurden.

Deutsche, Soldaten der Wehrmacht und SS und andere Einsatzgruppen haben seit Beginn der Besatzung Polens nicht nur einen ausgedehnten Völkermord an der jüdischen Bevölkerung, an den auf polnischem Gebiet lebenden Weißrussen, Ukrainern und Zigeunern geübt, sondern auch an Polen und anderen nationalen und religiösen Minderheiten Polens. Unbeschreibliche und in der neuesten europäischen Geschichte bisher unbekannte Grausamkeiten weckten Angst und aufopfernden Widerstand. Daher resultiert die massenhafte Teilnahme der Bevölkerung am bewaffneten Widerstand (weiteren Partisanenformationen).

Gleich zu Anfang der Besatzung betrieben die Deutschen einen materiellen Raubzug. Polnischen Unternehmern wurden ihrer Landgüter und Industrieunternehmen enteignet und zum deutschen Nutzen übergeben. Die ersten Vertriebenen dieses Krieges waren polnische Bürger aus Ostpreußen und dem Warthegau. Ein Zwangsumtausch der Währung bis 500 Zloty führte bei allen polnischen Bürgern zum Verlust ihrer Ersparnisse. Die Rationierung der Lebensmittel zog gesundheitliche Schäden bei der Bevölkerung nach sich, da der benötigte Kalorienbedarf um zwei Drittel unterschritten wurde. Dies hatte einen rapiden Fall der Geburtenrate zur Folge, während die Anzahl der durch ansteckende Krankheiten aufgetretenen Erkrankungen stieg. Der Besitz von Radios und das Radiohören wurden mit der Todesstrafe geahndet. Alle kulturellen Einrichtungen, wissenschaftliche Institutionen und Universitäten als auch Oberschulen und Gymnasien wurden geschlossen. Nur eine Grundschul- und Berufsausbildung war erlaubt. Zwei Millionen polnische Bürger wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt, vor allem junge Leute, Mütter und Väter im Alter der Filmdarsteller und jünger. Hunderttausende von polnischen Kindern wurden ihren Eltern entrissen und nach Deutschland zur Germanisierung gebracht. Besondere Repressalien und Exterminierungen erlitten die polnische Intelligenz und die Geistlichen. Polnische Beamte, Lehrer, Juristen, Wissenschaftler, Priester inklusive aller Bischöfe wurden von den Besatzern zum Teil sofort umgebracht, oder zuerst zu den deutschen Konzentrationslagern nach Dachau oder Sachsenhausen, bzw. ab Sommer 1940 unter anderem nach Auschwitz abtransportiert. Dieses KZ wurde nicht für Juden, sondern für Polen errichtet, da die Gefängnisse im Generalgouvernement bereits extrem überfüllt waren. Der erste Transport von 724 polnischen Gefangenen aus den südpolnischen Gebieten erfolgte am 14. Juni 1940 aus Tarnau (Tarnów). Erst später baute man in der direkten Nachbarschaft das Vernichtungslager Birkenau. In diesem Kontext agierte die AK – hinzu kam noch die ab dem 17. September im Rahmen der Bestimmungen des geheimen Hitler-Stalin-Pakts herrschende sowjetische Besatzung der Ostgebiete Polens. Es muss an diesem Punkt noch erwähnt werden, dass jeder dritte Gefangene des ältesten deutschen Konzentrationslagers in Dachau ein polnischer Staatsbürger war. Nur wenige überlebten Hunger, Sklavenarbeit, grausame und barbarische Verfolgung durch die SS-Wachen und pseudomedizinische Experimente. Nach fast sechsjähriger deutscher Besatzung büßten die Polen über 6 Mio. Einwohner ein. Die materiellen und ideellen Schäden durch die totale Vernichtung der Landeshauptstadt und der Industrie sind kaum abzuschätzen.

Die Gesten der Verständigung, angefangen mit dem Austausch von Briefen zwischen den deutschen und polnischen Bischöfen, und die darauffolgenden Gesten der deutschen Regierung beginnend mit Kanzler Willy Brandt, wurden von den Polen mit Offenheit aber auch Misstrauen aufgenommen, da sich das Erlebte während des Krieges nicht so leicht aus der Erinnerung verbannen ließ. Die großartige und großzügige materielle Hilfe aus Deutschland nach der Ausrufung des Kriegszustands am 13. Dezember 1981 in Polen sowie die in verschiedenster Form erbrachte Unterstützung des polnischen Freiheitsdrangs, der durch die Verträge von Jalta und Potsdam stranguliert wurde, wird durch Ihren leichtsinnigen Umgang mit unserer leidvollen Geschichte zunichte gemacht. Dieser Film stellt die Polen und insbesondere die Heimatarmee, die ersten Opfer des Zweiten Weltkrieges, an die Seite der deutschen Ideengeber und Verantwortlichen des Holocausts. Als ob dies nicht schon genug gewesen wäre, wurden die aufopfernden polnischen Widerstandshelden, im sog. „Nachkriegspolen“ durch die sowjetische Propaganda aufgrund eben dieser Treue gegenüber der legitimen polnischen Regierung in London als „Nazi-Kollaborateure“ verunglimpft. Trotz des erfahrenen unsagbaren Leids durch die deutsche Besatzung wurden sie durch die neuen Besatzer weiterhin verfolgt und gemordet.

Nur absolute Geschichtsignoranten können glauben, dass es ihnen gelingt, durch solche Filme die Geschichte neu interpretieren zu können. Auf diese Art zerstören sie nur das, was so mühsam zwischen den Polen und Deutschen erreicht worden ist.
Deshalb erwarte ich von den Autoren der Serie, insbesondere vom Drehbuchautor und den Geschichtsberatern, dass sie die Fakten und Quellen nennen, denen diese verleumderische Geschichte zu Grunde liegt, die bei den jungen Deutschen den Eindruck erwecken kann, dass Deutsche und Menschen jüdischen Glaubens die einzigen Opfer des Zweiten Weltkrieges waren und die Polen für die Morde an Juden durch nicht identifizierbare „Nazis“ zumindest mitverantwortlich waren. Deshalb verlange ich, dass die weitere Ausstrahlung, sowie die Popularisierung dieser verleumderischen Serie unterlassen werden.

Bei Ignorierung meines Anliegens gestatte ich der „Reduta Dobrego Imienia / Polish League Against Defamation“ auf dem Rechtswege auf eine Entschädigung für die Verleumdung der „Heimatarmee“ und Polens sowie der Unruhestiftung zwischen unseren Nationen, zu klagen. Im heutigen Europa bedeutet dies die bewusste Zerstörung der deutsch-polnischen Verständigung.

Hochachtungsvoll

[signature]

Podpisz teraz

2,436 signatures

Podziel się tym ze znajomymi:

   

najnowsze podpisyhttp://reduta-dobrego-imienia.pl/?page_id=213
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: