Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

WoWiT przeciw Episkopatowi i Tv TRWAM.

Posted by zenobiusz w dniu 24 czerwca 2013


Tzw Mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Katolickiego,z daleka pachnący masońską prowokacją,mającą wskazywać na jej wszechwładność o dziwo popularyzowany jest na blogach mieniących się katolickimi.Wyskoczył ten dokument jak „diabeł z pudełka”  w końcu lat 90 tych XX wieku,i jest elementem wykorzystywanym do ataku na Episkopat i duchowieństwo w celu siania chaosu duchowego,podobnie jak liczne fałszywe „objawienia”

Uważam ,że większość Katolików dała sobie wmówić ,że “uwiąd” Kościoła w wielu krajach zachodnich,jest efektem zmian związanych z Soborem Watykańskim II.Otóż zaczynam podejrzewać ,że jest to najbardziej podstępna kampania masonerii także tej ukrytej w szeregach Kościoła.Przyczyny są prawdopodobnie inne,natomiast taka interpretacja pozwala co rusz atakowac a to Biskupów,a to Papieża.Temat trudny ale chyba napiszę niebawem do jakich wniosków dochodzę i co mnie do nich prowadzi.(zen)

http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/23/pan-jezus-na-podlodze-nie-pomagaj-szatanowi-w-jego-lucyferycznym-planie-zniszczenia-kosciola-nie-korzystaj-z-automatow-do-komunii-sw/

 • Andrzej pisze:

  Dziękuję za podjęcie tego wątku. Chciałbym zauważyć, że decyzja naszego Episkopatu mocno wpisuje się w pkt. 2 przedstawionego tutaj “Lucyferycznego planu zniszczenia Kościoła Katolickiego”. W punkcie tym czytamy: “Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.” Warto zwrócić uwagę, że zezwolenie na zabawy w piątki to zastąpienie pokutnego charakteru tego dnia “aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego”. Doskonale zachowanie Episkopatu skomentował ksiądz Tomasz Delurski w poście “Ks. Tomasz Delurski: “O umartwieniu” – czyli o niesieniu krzyża oraz o ostatnich decyzjach KEP w sprawie postów i hucznych zabaw…”
  Dość dziwnie to wygląda kiedy Kościół sam realizuje przedstawione przez Szatana 33 cele. Jest to swego rodzaju dowód na to, że Apokalipsa rozgrywa się na naszych oczach, a do rządów w Kościele dobrała się opisane w widzeniu Św. Jana bestia z dwoma rogami podobnymi do rogów baranka, czyli jak mówi Matka Boża do ks. Stefano Gobbiego masoneria kościelna. Oto słowa Matki Bożej “Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masonerię, która wniknęła w łono Kościoła. Symbolizuje masonerię kościelną, która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków Hierarchii. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie, kiedy ogłosiłam, że szatan wejdzie aż na szczyt Kościoła» (406)”. Dalej Matka Boża wyjaśnia “«Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyciąga perspektywą łatwej kariery. Napełnia dobrami spragnionych pieniędzy. Pomaga swym członkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiają uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii. Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu. I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii… Jak już wam ujawniłam, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.» (407)”. Najświętsza Maryja Panna przedstawia także cele, do których dąży masoneria kościelna i świecka:
  1. zaprzeczyć istnieniu Boga i doprowadzić ludzkość do buntu przeciw Bogu
  «Ateizm marksistowski i masoneria stoją na czele zastępu zgromadzonego po to, aby całą ludzkość doprowadzić do zaprzeczenia istnieniu Boga i do buntu przeciw Niemu. Na czele tego zastępu stoi sam Lucyfer, powtarzający dziś wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzymać cześć należną Bogu. Walczą po jego stronie wszystkie demony, które obecnie rozeszły się z piekła po ziemi, by jak największą liczbę dusz doprowadzić do potępienia. Przyłączają się do nich wszystkie duchy potępionych i tych, którzy w życiu kroczą odrzucając Boga. Obrażają Go, bluźnią Mu, idą drogą egoizmu i nienawiści, zła i nieczystości. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemności, zaspokajanie wszystkich swoich namiętności. Walczą o zwycięstwo nienawiści, zła, nieczystości.» (314)

  2. usprawiedliwić grzech
  «Celem masonerii kościelnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra. Doradza się popełnianie go jako sposób zaspokajania wymagań własnej natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka – który rozszerzył się w całym Kościele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar Życia, ofiarowanego przez Jezusa.» (406)

  3. zniszczyć Ewangelię
  «Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii. Masoneria kościelna popiera egzegezę, która – doszukując się w Ewangelii najróżniejszych gatunków literackich – daje wyjaśnienia racjonalistyczne i naturalistyczne. Przez to cała Ewangelia jest ciągle rozrywana. Dochodzi się w końcu do zaprzeczania historycznej rzeczywistości cudów i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet poddaje się w wątpliwość samą Boskość Jezusa i Jego zbawczą misję.» (406)

  4. zniszczyć Eucharystię
  «Kościół jest życiem, bo daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów… Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.» (406)

  5. zniszczyć wiarę w Chrystusa
  «Celem masonerii kościelnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła. Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, wcielonym Słowem. Jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, bo połączył naturę ludzką i naturę Boską w Swej Boskiej Osobie. Sam Jezus dał w Ewangelii najpełniejsze określenie Siebie mówiąc, że jest Prawdą, Drogą i Życiem. …Masoneria kościelna usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie Słowo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia Je całej nadprzyrodzonej zawartości. Przez to szerzą się coraz bardziej błędy w Kościele katolickim. Z powodu rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary, realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie: “Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę.” Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić do odstępstwa.» (406)

  6. zniszczyć Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół
  «Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół…» (406)

  7. osłabić autorytet Papieża
  Jednym ze sposobów zaatakowania Kościoła jest także odebranie autorytetu Papieżowi: «Biskupi zachowują dziwne milczenie i nie reagują. Kiedy Mój Papież mówi odważnie i ponownie potwierdza z mocą Prawdy wiary katolickiej, odmawia się słuchania go. Więcej nawet – publicznie krytykuje się go i wyśmiewa. Istnieje subtelna, diabelska taktyka – uknuta potajemnie przez masonerię – używana dziś wobec Ojca Świętego dla ośmieszania jego osoby i jego działania, dla udaremniania jego posługi.» (384) «…Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy opiera się na kamieniu węgielnym swej jedności: na Piotrze i na Papieżu, który dziedziczy charyzmat Piotra. Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.» (406)

  8. rozbić jedność Kościoła
  «Brak jedności, podziały, walki i antagonizmy pojawiły się w Kościele. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły do jego łona, doprowadziły do zniszczenia wewnętrznej jedności i zaciemnienia wspaniałości jego świętości. Są to czasy przeze Mnie zapowiedziane, kiedy Kardynałowie sprzeciwiają się Kardynałom, Biskupi – Biskupom, Kapłani – Kapłanom. Owczarnię Chrystusową rozrywają drapieżne wilki, które weszły do niej w szatach pozornie nieszkodliwych i łagodnych baranków. Znajdują się one pomiędzy tymi, którzy zajmują najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Z powodu nich szatanowi udało się wejść i działać nawet na samym szczycie Kościoła. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, jakże wielka jest dziś wasza odpowiedzialność!» (332)

  9. wprowadzić fałszywy ekumenizm przez wymieszanie religii
  «Kościół jest prawdą, ponieważ to jedynie jemu Jezus powierzył strzeżenie całego nienaruszalnego depozytu wiary. Powierzył to Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i zjednoczonym z nim Biskupom. Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczywistość przez fałszywy ekumenizm, skłaniający do przyjęcia wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako posiadających część prawdy. Masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich – w tym i Kościoła katolickiego.» (406)

  10. przygotować grunt dla ukazania się Antychrysta
  Szczytem działalności masonerii w Kościele i w świecie będzie opanowanie go na jakiś czas przez Antychrysta. Obecne działanie masonerii zmierza w kierunku przygotowania jego ukazania się. Wydarzenie to zapowiada Pismo Święte (por. Dn 8,11-12; 2 Tes 2,8). Również Katechizm Kościoła Katolickiego określa je jako “ostatnią próbę Kościoła” (pkt 675). «Zwłaszcza dla Kościoła nadeszła godzina wielkiej próby. Zostanie on wstrząśnięty – ostrzega Maryja 1 stycznia 1993 – brakiem wiary, zaciemniony odstępstwem, zraniony zdradami, opuszczony przez swoje dzieci, podzielony z powodu schizm. Zostanie wzięty w posiadanie i zdominowany przez masonerię. Stanie się podatną glebą, na której wyrośnie drzewo zła złoczyńcy – Antychrysta. Ustanowi on swe królestwo w jego wnętrzu.» Maryja ostrzega nas z naciskiem, że chwila ta jest już bliska: «Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i wielkie czekają was cierpienia, Moje biedne dzieci, tak podstępnie atakowane i zwodzone przez szatana – ducha kłamstwa, który was zwodzi i prowadzi na śmierć! Wielka jest Moja troska, bowiem Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz. Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znowu zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. » (509)

  źródło: http://www.voxdomini.com.pl/gob_opr/gmas01.html#best

  Cały ten rozległy plan jest realizowany. Cele masonerii pokrywają się z celami szatańskimi. Odnośnie pkt. 9 opisanych powyżej celów warto zapoznać się z informacjami na temat ekumenicznego spotkania jakie odbyło się w niedzielę 23 czerwca w Oświęcimiu. Prawdziwy popis posoborowego ekumenizmu, który ma za zadanie wyprać ludziom głowy i pozbawić katolików ich tożsamości religijnej. Ostatecznie wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga, czyż nie?

  31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

  32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

  33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.

  34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WEK POKOJU.
  Za:
  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/01/19/mistrzowski-plan-zniszczenia-kosciola-katolickiego-realizowany-na-naszych-oczach/

  Przeczytajcie ten plan popularyzowany na wielu portalach a każący w Kapłanach upatrywać masonów,tak jak Protokoły Mędrców Syjonu wyłącznie w Żydach widzieć przzyczynę wszelkich nieszczęść.Wydają się mieć wspólne źródło i odwracać uwagę od czegoś ważnego co działa w obu tych kwestiach.

  http://www.conchiglia.us/UK/UK_extra/UK_Piano_Massonico.htm
  Pochodzi to z tej strony.

  Teologica nr 14 Marzo/April 1998

  Na szczęście nie wszędzie Katolicy dlą się wodzić za nos masonerii,połykając jej wielkie ujawnione tajemnice:

  Całą tę przemowę mogę podsunować krótko: BRAK WIEDZY piszącego. Dziwne, że podobnego zgorszenia nie budzi sposób przyjmowania Komunii podczas Ostatniej Wieczerzy Radzę sobie poczytać o postawie stojącej i Komunii na rękę – obydwa tematy były na Forum omawiane.

  Co do udzielania Komunii pod drzwiami: kiedy Jezus przyszedł do celnika Mateusza, też wielu uważało to za skandal

  A jeśli chodzi o wszelkie plany zniszczenia Kościoła, jestem spokojna. Ufam obietnicy Jezusa:

  Cytuj:
  Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą
  http://forum.wiara.pl/viewtopic.php?f=2&t=19144&p=395680&sid=f2fe3fd00e5b1b69fb8f59a693db26b5

  malgorzata__13 2013-02-18 21:51:11
  “Mistrzowski plan” jest może i mistrzowski ale dla niewierzących!
  Jeśli ktoś wierzy że Matkę BOŻĄ można zdetronizować i że jej Syn na to pozwoli to jest naiwny.BÓG pozwala na pewne rzeczy ale tylko do czasu.
  Jeśli przypiszemy władzę w Kościele masonerii to następuje pytanie w jakiego BOGA wierzymy skoro Mu nie Ufamy? Nie ufamy ponieważ Go nie znamy,a nie znamy bo nie czytamy Pisma Świętego,to proste.
  Studiujemy różne ciekawe kierunki ale BÓG? Po śmierci się wszystkiego dowiem,powiada przeciętny marnotrawca Chwili obecnej,nie podejrzewając że BOGA można znaleźć tylko w czasie teraźniejszym.
  Brak ufności odsłania żałosną Prawdę,nie ufamy bo nie kochamy,kto ma Miłość jest zbyt szczęśliwy z Jej posiadania by się lękać.
  “Nie lękajcie się!”głupcy,”Otwórzcie drzwi CHRYSTUSOWI!” wreszcie,
  “Bo BÓG Jest Miłością!”dla Was.

  http://pl.gloria.tv/?media=401840

  Św.zakończenie
  4 czerwca 2010

  http://obrazmojegoserca2.blog.onet.pl/2010/06/04/lucyferyczny-plan-zniszczenia-kosciola-sw-zakonczenie/

  Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Św.

  Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od egzorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem Św. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r.

Reklamy

Komentarze 23 to “WoWiT przeciw Episkopatowi i Tv TRWAM.”

 1. zenobiusz said

  Z “lucyferycznego planu kościoła”:
  1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Sw. oraz poza Mszą – raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa.

  2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.

  3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.

  4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.

  5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet.

  6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz bardziej widoczny w Kościele polskim – przyp. Red.)

  • zenobiusz said

   Uważna analiza tego tekstu nasuwa oczywiste wnioski.Zebrano zjawiska postępujace w Europie Zachodniej i w USA,i ogłoszono jako plan niby ujawniony w Nowym Yorku .Ma to powodować nieufność w stosunku do Kościoła jego hierarchi z Papieżem na czele,i poszczególnych Kapłanów.O lekarzu z USA który podobno ujawnił,niesposób znaleźć cokolwiek.Włoski internet też nie wie nic o Mistrzowskim planie.Widać że na celowniku jest Polska.
   Dziwnym zbiegiem okoliczności tropy wiodą do popularyzatorów Marii z Irlandii,której przekazy są dopełnieniem „Planu”

  • zenobiusz said

   Widzimy w przytoczonych tekstach ,jak Ksiądz Gobbi,obok innej fałszywki staje się narzędziem ataku na Kośćiół,przy czym podaje się jego teksty,odrzucone jako natchnione przez Stolicę Apostolską jako autentyczne wypowiedzi Matki Bożej.A zza pleców jak wskazałem słychać chichot Marii z Irlandii.Oczywiście jako materiał podaje się film telewizji TRWAM.

 2. zenobiusz said

  7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.

  8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.

  9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.

  10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, nie błogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych.

  11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.

  12. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać.

  13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz “Święty”. Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką.

  14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.

  15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą lub historią złych czasów.

  16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą się obawiać tam iść.

  17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.

  18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ichzakonie, a powołania wyschną.

  19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.

  20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.

  21. Zniszczyć papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komptona). Nazywać je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi).

  22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany.

  23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.

  24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać.

  25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem.

  26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).

  27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.

  28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.

  29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie.

  30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.

 3. zenobiusz said

  31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

  32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

  33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.

  34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WEK POKOJU.
  Za:
  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/01/19/mistrzowski-plan-zniszczenia-kosciola-katolickiego-realizowany-na-naszych-oczach/

  Odpowiedz

 4. Monika said

  Jakim trzeba być człowiekiem podłym. Przeczytał pan, że Ewy niema do jutra czekał pan jak jej przywalić a dobrze wie, że Ewa popiera TV Trwam
  Czy to zemsta Zenobiuszu za wasze palny że nie uda się wam wprowadzić swojego człowieka na tron przy okazji intronizacji i wasze plany zostały na lodzie

  I tak podziwiam, że ona wybrała milczenie z tą wiedzą którą ma dzięki wam o waszych planach
  Wstyd mi za Pana i

  • zenobiusz said

   Jakiego swojego człowieka na tron szalona kobieto.Wymysły Pani Ewy możesz sobie brać za fakty i popierać jej zniesławienia.To sa bzdury których nikt poza nią by nawet nie wymyślił.Jeżeli jesteś rzeczywiście przyjaciółką a nie aliasem,kolejnym nickiem pod którym ona pisze,pozostaje mi głęboko współczuć.

   • Monika said

    Czy jestem jej przyjaciółką?
    Spytaj ks. Pęzioła i serce333 jak nas atakował obydwie w Wąwolnicy albo swego kolegę o dwóch imionach który często dzwonił do Ewy również do nas do Kołobrzegu jak byłyśmy nad morzem i stąd słyszałam jego bajki
    Życzę rozsądku i opamiętania
    Monika

    • zenobiusz said

     Admin pisze:
     24 Czerwiec 2013 o 16:31
     Szanowny Panie Andrzeju czy naprawdę musiał Pan pisać tego typu komentarz podczas nieobecności Adminki na stronie a kiedy ja mam pilne prace i nie mogę pilnować wszystkich komentarzy na bieżąco. Przecież chyba Pan dobrze wie że “wilk w owczej skórze” niejaki Zenobiusz kopiuje wszystkie komentarze a takie jak Pana komentarz wykorzystuje przypisując ich autorstwo Ewie w celu walki z naszym blogiem i z Ewą osobiście tworząc kłamliwe donosy do Kurii.
     Czy jest to Pana nieświadomość czy celowe działanie?
     Znana jest wielu osobom działalność Ewy dla TV Trwam, Radia Maryja i Naszego Dziennika i w tym przypadku kolejne kłamstwa Zenobiusza są wyjątkowo bezczelne stworzył on na swoim blogu wpis pt. “WoWiT przeciw Episkopatowi i Tv TRWAM.”
     Co jest ohydnym kłamstwem i publicznym pomówieniem w stosunku do naszej strony, takie komentarze jak Pana są pożywką dla Zenobiusza i jego wspólników którzy wszelkimi sposobami usiłują zniszczyć naszą stronę.
     Niestety zmuszony jestem wyłączyć Panu możliwość komentowania na naszej stronie.

     http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/23/pan-jezus-na-podlodze-nie-pomagaj-szatanowi-w-jego-lucyferycznym-planie-zniszczenia-kosciola-nie-korzystaj-z-automatow-do-komunii-sw/#comment-47355

     • zenobiusz said

      „osobiście tworząc kłamliwe donosy do Kurii.
      wyjątkowo bezczelne stworzył on na swoim blogu
      “wilk w owczej skórze” niejaki Zenobiusz”

      Nic dodać nic ująć,a z tą Kurią może dobry to pomysł,
      pomawianie o kłamliwe donosy…..

    • zenobiusz said

     Monika pisze:
     24 Czerwiec 2013 o 16:19
     Przepraszam,staram się milczeć ale dziś napisaiłam Zenobiuszowi komentarz o jego podłości.
     Wie, że Ewy nie ma do jutra i przypuścił na nią niesłuszny atak.,że jest przeciw Radio Maryja.i TV TRWAM, bo ktoś wkleił taki komentarz tu na stronie
     Czy Ewa to jakiś Andrzej, nie dziwię się, że ona potrzebuje prosi o dyzo modlitwy,
     To mój komentarz:

     Monika powiedział/a
     Twój komentarz oczekuje na moderację.
     24 Czerwiec 2013 @ 16:07
     Jakim trzeba być człowiekiem podłym. Przeczytał pan, że Ewy niema do jutra czekał pan jak jej przywalić a dobrze wie, że Ewa popiera TV Trwam
     Czy to zemsta Zenobiuszu za wasze palny że nie uda się wam wprowadzić swojego człowieka na tron przy okazji intronizacji i wasze plany zostały na lodzie

     I tak podziwiam, że ona wybrała milczenie z tą wiedzą którą ma dzięki wam o waszych planach
     Wstyd mi za Pana i
     http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/24/ks-tomasz-delurski-o-umartwieniu-czyli-o-niesieniu-krzyza-i-o-ostatnich-decyzjach-kep-w-sprawie-postow-i-hucznych-zabaw/#comment-47354

     • zenobiusz said

      Monika powiedział/a

      24 Czerwiec 2013 @ 16:07 e
      Jakim trzeba być człowiekiem podłym.

      Zenobiusz powiedział/a

      24 Czerwiec 2013 @ 16:17 e
      Jakiego swojego człowieka na tron szalona kobieto
      Monika pisze:
      24 Czerwiec 2013 o 16:19
      Przepraszam,staram się milczeć Długo starała się milczeć jeszcze dwie minuty po mojej odpowiedzi,
      Może dzięki temu więcej osób zechce zapoznać sie z faktami
      🙂

     • Wizja said

      O rany! No czułam, przeczuwałam ,że naczelna Wowitka jest chyba szalona ?
      Ty Zeno czy jacyś „wy” chcieliście sobie zafundować monarchię ?! Chyba padnę ze śmiechu. Kto niby miał zasiąść na „tronie? A jakowaś Monika cieszy się ,że „wam się nie udało ?”
      Czy ten obłęd / łamane przez infantylizm > dotyka kolejnych członków klubu WOWIT ?
      I ONE ŻYCZĄ OPAMIĘTANIA INNYM BLIŹNIM .
      No to ja im życzę sensownej terapii . Przy większości parafii jest jakiś psycholog.

    • zenobiusz said

     Jedyna osoba która może odpowiedzieć na te pytania to Ksiądz Adam Skwarczyński.

  • zenobiusz said

   Andrzej pisze:
   24 Czerwiec 2013 o 12:09
   […edycja admin]
   http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/23/pan-jezus-na-podlodze-nie-pomagaj-szatanowi-w-jego-lucyferycznym-planie-zniszczenia-kosciola-nie-korzystaj-z-automatow-do-komunii-sw/#comment-47348
   Spisane będą słowa i uczynki……
   Tu widzimy chociaż jeden efekt mojego wpisu.
   Nie zmienia to faktu ,że blog zamieścił to co skopiowałem i nie jest to pierwszy występ pod sztandarem masońskiej przykrywki o nazwie „Mistrzowski plan”,a potępiane przez Kościół herezje,czy też nowo wynalezione na drugiej półkuli na pierwszy rzut oka fałszywe objawienia prywatne, są promowane od dłuższego czasu.Fakt ,że udało się czasowo zniszczyć blog zenobiusza na którym wykazywałem tą działalność nie wymazuje ich z ludzkiej pamięci.Mniemam ,że moje odwołanie poskutkuje,a jak nie to niebawem i tak wersje archiwalne będą dostępne.
   Wpis Moniki dokumentuje przy okazji jak chore są pomysły i meteody stosowane przez Adminkę,bo świadczy to o rozpuszczeniu tego typu absurdalnych pogłosek,dodanie zaś „waszych planów” kwalifikuje ich autorkę do leczenia psychiatrycznego jeśli nie do egzorcyzmów.

   • zenobiusz said

    16:27:42
    Poland
    Chelm, Lubelskie
    16:26:52
    Poland
    Jaslo, Podkarpackie
    16:26:41
    Poland
    Jaslo, Podkarpackie
    16:26:18
    Poland
    Chelm, Lubelskie
    Rozumiem że to Monika bo Adminki przecież nie ma,w tej chwili w kontakcie telefonicznym z Adminem studiuje moją wypowiedź.

    • zenobiusz said

     http://www.iplocationtools.com/201.218.31.218.html
     Żeby było zabawniej Monika napisała z IP z Eguadoru,wzruszające to zważywszy
     chwalenie się Adminki programikiem do zmiany IP,przesadziła z egzotyczniścią
     mogła wybrać Argentynę i napisać jako oburzona kuzynka dawnego sąsiada Papieża Franciszka.

     • Monika said

      Internet mam w Polsacie co ci pokazuje to twoja sprawa
      jesteś kłamca cynik
      Jedyne co mogę to modlić się za ciebie i więcej pisać nie będę
      szkoda czasu na twoje manipulacje
      Jakiś Andrzej kto wie czy nie nasłany przez ciebie to nie WOWIT

      A w ogóle to polecam ostatni numer Któż jak Bóg zawiera miażdżącą krytykę Vassuli., Ten sam autor, który ostrzega przed Adamem Człowiekiem i jego Aniołem Ave

      Czy to możliwe że jedno wie w drugim się myli?
      Żegnam!

      • zenobiusz said

       Co ma wspólnego Anioł Ave z pomówieniami pod moim adresem.
       Pytania proszę kierować do Księdza Skwarczyńskiego.
       Artykuł przytaczany znam ,jest powierzchowny i autor już pewnie się za niego wstydzi.
       Widzę jednak ,że masońskie zakusy na zaszkodzenie Intronizacji wychodzą wam nawet uszami.

      • zenobiusz said

       public.centertel.pl
       Nasza Monika zmieniła IP
       telefony działają.

 5. zenobiusz said

  Wiszący na WoWiT parę godzin wpis film Tv TRWAM pokazuje jako przykład prania mózgów katolikom.Teksty zaś księdza Gobbi są słowami Matki Bożej.Nie pierwszy to występ podobnej proweniencji na tym blogu,i usunięcie go pod wpływem mojej reakcji nie zmieni faktów niezależnie od ilości wstrętnych pomówień pod moim adresem które temu towarzyszą.

 6. zenobiusz said

  „wasze palny że nie uda się wam wprowadzić swojego człowieka na tron przy okazji intronizacji i wasze plany zostały na lodzie”
  Wobec powtórzenia tego zniesławienia na dwóch blogach wzywam Adminów WoWiT do ujawnienie tych niecnych planów,uściślenia co to za plany co to za my w liczbie mnogiej,jak również podanie podanie faktów odnośnie donosów do kurii które podobno wysyłam.Do jakiej Kurii kiedy i w jakiej sprawie.Wersja ,że Monika to wpisała i sobie wisiało bo Admin miał inne zajęcia nie wchodzi w rachubę.

 7. […] Monika on WoWiT przeciw Episkopatowi i T… […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: