Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

Co o tym sądzę .Prowokacja.

Posted by zenobiusz w dniu 23 czerwca 2013


Ciekawe jest to,że prawie 3000 ludzi jest jako znajomi,ludzie dodają podziękowania za akceptację a w treści wiele prowokacji na które nikt nie zwraca uwagi.

 1. Gronkowiec złośliwy i jej typowo żydowska uroda.
  Radośnie witam moje kochane Duszki:)))</p>
<p>Dawid - mistrz modlitwy uwielbienia</p>
<p>   Dawid jest jedną z najwspanialszych postaci Starego Testamentu. To władca, który zapewnił swemu królestwu stabilność i dobrobyt, dzielny wojownik i strateg, szlachetny przyjaciel, a przede wszystkim człowiek z krwi i kości, który w swoim życiu doświadczył i dobra, i zła.</p>
<p>   Wznosił się na wyżyny świętości. Upadał na niziny grzechu. Powracał do Boga drogami szczerego żalu. Dawid jest dla nas nauczycielem modlitwy płynącej z głębokiej miłości do Boga. Jemu przypisuje się autorstwo Księgi Psalmów, która jest uznawana za perłę literatury światowej. My z tej Księgi możemy się uczyć, jak piękna i owocna może być modlitwa.</p>
<p>   Arcydzieło pisane sercem</p>
<p>   Księga Psalmów jest skarbnicą wspaniałych, pełnych żaru modlitw. Kościół wykorzystuje je w swojej liturgii i nabożeństwach, aby mówić do Boga i o Bogu słowami nasyconymi blaskiem i wewnętrznym pięknem. Dawid zawarł w nich całe swe serce. Może dlatego są one tak bardzo bliskie również nam. Można w nich znaleźć wszystko, czego doświadcza człowiek: zachwyt Bogiem i podziw dla Jego wspaniałych dzieł, pochwałę Bożych darów, pragnienie szczęścia i niepokój o własną przyszłość... W Psalmach możemy usłyszeć też krzyk rozpaczy, lęku, a nawet strachu o życie w obliczu potężnych wrogów. Dawid pisał także pieśni o charakterze pokutnym, poprzez które oczyszczał swe serce z grzechu słowami prawdziwego żalu. Wśród 150 Psalmów jest wiele takich, które wielbią naszego Pana i Stwórcę. Dawid doświadczył bliskości Pana w swoim życiu. Zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko zawdzięcza Temu, który z pasterza owiec uczynił go królem i wojownikiem, poetą i mędrcem. Doświadczył miłości Bożej, przebaczenia i miłosierdzia. Niespokojne koleje jego losu pozwoliły mu odkryć, jak wspaniały jest Bóg. Dawid poznawał Boga w Jego działaniu. Kiedy wyznawał: "Pan jest moim pasterzem", słowami tymi chciał wyrazić swoją wdzięczność. Kiedy wzywał: "Alleluja, chwalcie Pana", wiedział, że nawet najradośniejsze okrzyki i najgłośniejsze pochwały są zbyt małe, aby wyrazić podziw dla Jego mądrości i mocy.</p>
<p>   Modlitwa miła Bogu</p>
<p>   "Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, jest w Psalmach pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej" (KKK 2579). Rozmodlony, rozśpiewany król jest dla nas mistrzem modlitwy, która jest miła Bogu. Jego Psalmy, pełne podziwu dla Bożych przymiotów i wspaniałości Bożego działania, możemy uczynić naszą modlitwą. Co więcej: winny one być jej początkiem. Każdą modlitwę trzeba bowiem rozpoczynać od uwielbienia i adoracji Pana Boga. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, aby modląc się, pamiętać o tym, do kogo się zwracamy i kim jest ten, do którego ośmielamy się mówić. Biedą wielu współczesnych ludzi jest to, że zagubili poczucie synowskiej bojaźni wobec Boga. Niektórzy traktują Pana Boga, jakby był ich "kumplem", kimś "na każde zawołanie", jednym z nas. Łaskawość Boga nie może być dla nas pretekstem do tego, by próbować Go "poklepywać po plecach". Psalmy uwielbienia, wychwalające majestat, potęgę i wielkość Boga, pomagają nam uniknąć postawy nonszalancji wobec Niego. Pomagają nam stanąć wobec Boga w postawie szacunku i czci. W postawie adoracji, pokory i całkowitej ufności. "Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył (por. Ps 95, 1-6), oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed "Królem chwały" (por. Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest "zawsze większy". Adoracja trzykroć świętego i ponad wszystko godnego miłości Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom" (KKK 2628). Rozpoczynając modlitwę od uświadomienia sobie majestatu Boga i wyrażenia naszego zachwytu Jego wspaniałością, możemy być pewni, że odnajdziemy właściwe wymiary dla nas i naszego życia. Adoracja Boga chroni nas przed samouwielbieniem, przed pokusą postawienia się w miejsce Boga, przed grzechem pychy, w której wydaje się człowiekowi, że może Panem Bogiem manipulować. Pozwala nam zrozumieć, że modlitwa chrześcijańska nigdy nie może być pouczaniem Boga o tym, jak ma postępować. Nie może być próbą podporządkowania Go sobie i własnym zachciankom. Wielbiąc Boga na początku modlitwy, odkrywamy, że jest ona posłuchaniem, którego On łaskawie nam udziela. Przywilejem, danym nam z miłości. Dlatego dawniej wiele modlitw wspólnotowych zaczynało się od wezwania: "Stańmy w obecności Bożej - wobec Jego majestatu".</p>
<p>   Uwielbienie - czyn sprawiedliwy</p>
<p>   Pan Bóg pozwala nam siebie wielbić nie dlatego, że jest próżny i łasy na ludzkie pochlebstwa, komplementy czy zachwyty. Nie. On nie potrzebuje dla siebie naszej adoracji i czci. Jeśli więc ta modlitwa jest Mu miła i przyzwala na nią, to dlatego, że my możemy odnieść z niej wielkie korzyści duchowe.</p>
<p>   Uczmy się od Dawida modlitwy uwielbienia Boga za Jego sprawiedliwość, miłość, dobroć, łaskawość, wielkość, potęgę, delikatność, pragnienie naszego zbawienia, wierność złożonym obietnicom, miłosierdzie i przebaczenie. Katalog przymiotów Bożych, nawet uczyniony pospiesznie i niedokładnie, ukazuje nam, jak wspaniały i dobry jest nasz Bóg. Modlitwa uwielbienia rodzi w duszy radość z tego, że mamy tak wielkiego Ojca. Budzi poczucie dumy. W czasach Dawida rozpowszechnione było wielobóstwo. W świecie współczesnym bałwochwalstwo nie zaginęło całkowicie. Wydaje się niekiedy, że wręcz się odradza, chociaż w nowoczesnych formach. Współcześni poganie zachwycają się wymyślonymi przez siebie bożkami. Wychwalają ich wielkość i korzyści, jakie one im zapewniają. Robią reklamę ich złudnej potędze i przekonują, że tylko one są godne czci. Modlitwa uwielbienia pozwoli nam zwalczyć pokusę pójścia za współczesnymi kultami i wytrwać przy prawdziwym Bogu. A to jest bardzo ważne dla naszego zbawienia.</p>
<p>   Pytania do refleksji:</p>
<p>   Czy znam przynajmniej niektóre Psalmy uwielbienia Boga?<br />
   Jakie Boże przymioty Dawid w nich opiewa?<br />
   Czy w centrum mojej modlitwy znajduje się Bóg, czy też modląc się, skupiam się na sobie?<br />
   Za co uwielbiam Boga? Czy i jakie dary oraz łaski dostrzegam w moim osobistym i rodzinnym życiu?<br />
   Co jest najczęstszym tematem mojej modlitwy? O czym z Bogiem najchętniej rozmawiam?</p>
<p>ks. Zbigniew Sobolewski
  Uśmiechnijmy się do marzeń,<br />
bo to one powodują że chce się wstawać rano z łóżeczka,gdy niebo jest szare...<br />
Niech promyk miłości, serdeczności i dobroci Twego serca prowadzi Cię przez życie,<br />
a gwiazdka szczęścia, pomyślności i radości świeci dla Ciebie każdego dnia... Pozdrawiam Ciebie cieplutko .
  Zdjęcie użytkownika Grzegorz Kalicki.
  Zdjęcie użytkownika Grzegorz Kalicki.
  Wish you all a very beautiful sunday....
  Zdjęcie użytkownika Tadeusz Rydzyk.
  Zdjęcie użytkownika Marcin Siedlecki.
  Zdjęcie użytkownika Pyszałek Fut.

Obserwuj · 27 maja

Z: Tadeusz Rydzyk

Lubię to! ·  · Udostępnij

https://www.facebook.com/tadeusz.rydzyk.750?fref=pb&hc_location=friends_tab

Grzesiek Grzegosinski udostępnił zdjęcie użytkownika My bezbożnicy.

Udostępniam
OTRZYMAŁEM W MAILUNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!od 32 lat Matka Boża wzywa w Medziu do postu o chlebie i wodzie, nie tylko o nie jedzeniu mięsa i to 2 x w tygodniu, więc coś jest na rzeczy, bo Zachód już dawno od tego odstąpił, no a nasi się obudzili jak zwykle później i dostosowywują ludzkie zachcianki, do kościelnych, ascetycznych wymagań, a nie na odwrót. Za czasów Pana Jezusa wszyscy pościli, On i Matka Boża też i było dobrze, poza tym w Biblii jest pełno urywków o poście, ale wtedy nie było konferencji Episkopatów.
TAK JAKBY WIDAĆ I CZUĆ!www.ckm.pl
Zdjęcie: TAK JAKBY WIDAĆ I CZUĆ!</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>www.ckm.pl
Grzesiek Grzegosinski A TO NA POPRAWIENIE HUMORU.NIE SAMYM RADIEM MARYJA I MODLAMI CZLOWIEK ZYJE
Zdjęcie
Grzesiek Grzegosinski spowiedź to wywiad watykański – zwykli szpiedzy a nie żadna pomoc duchowa. Idea spowiedzi została zaczerpnięta ze starożytnego egiptu – tych pogan których Mojżesz pokonał. W Biblii nie ma wzmianki o spowiedzi – jest napisane nie sądźcie abyście nie byli sądzeni, więc ksiądz na spowiedzi śmie osądzać grzechy – sam będzie za nie odpowiadał przed Bogiem.
Grzesiek Grzegosinski a dajcie juz spokoj z ta telewizja trwam.kto chce ja miec to juz ja ma.nie robcie wiele halasu o nic
Grzesiek Grzegosinski a to dla rozrywki bo nie sama modlitwa i rozancem czlowiek zyje.pozdrawiam wszystkich mocherow i polecam ten film
Gronkowiec złośliwy i jej typowo żydowska uroda. — z: Antyrosja Antyrosja i 49 innych osób.
Zdjęcie: Gronkowiec złośliwy i jej typowo żydowska uroda.
Reklamy

Komentarzy 7 to “Co o tym sądzę .Prowokacja.”

 1. zenobiusz said

  Zenobiusz Blogeropublikował(a) post w obszarzeTadeusz Rydzyk
  2 sekund(y) temu
  Do prowadzącego profil.
  Proszę czytać to co wkleja się tu ,chyba że cały profil jest prowokacją mającą ośmieszać Ojca Rydzyka i Katolików.Proszę usunąć wpisy cytowanego autora,wiszą od 18 czerwca i doczekały się polubień.
  Grzesiek Grzegosinski spowiedź to wywiad watykański – zwykli szpiedzy a nie żadna pomoc duchowa. Idea spowiedzi została zaczerpnięta ze starożytnego egiptu – tych pogan których Mojżesz pokonał. W Biblii nie ma wzmianki o spowiedzi – jest napisane nie sądźcie abyście nie byli sądzeni, więc ksiądz na spowiedzi śmie osądzać grzechy – sam będzie za nie odpowiadał przed Bogiem.
  Czwartek, 15:49 · Lubię to!

  • Aleksander said

   Zenobiuszu,
   Jezeli powolujesz sie na Biblie, to radze ja czytac pod opieka osob autoryzowanych, w innym przypadku bedziesz dzialal ja swiadek jehowy.
   Biblia, Ewangelia Sw. Jana 20;21-23 poucza nas o historii ustanowienia Sakramentu Spowiedzi Sw. przez samego Pana Jezusa:
   „A Jezus znow rzekl do nich, Pokoj wam ! Jak Ojciec Mnie poslal, tak i Ja was posylam. Po tych slowach tchnal na nich i powiedzial im: Wezmijcie Ducha Swietego! Ktorym odpuscicie grzech, sa im odpuszczone, a ktorym zatrzymacie, sa im zatrzymane.”
   Wiec nie dawaj zlych rad i nie siej zametu, a raczej sam skorzystaj z Bozego Milosierdzia i Laski.
   Moze to juz twoja ostatnia szansa !?

  • zenobiusz said

   To nie jest moja wypowiedź a wypowiedź zacytowana z fałszywego profilu Ojca Rydzyka,proszę uważniej czytać
   Jest powtórzona za wpisem głównym gdzie jest podany link .
   Pozdrawiam


   Grzesiek Grzegosinski spowiedź to wywiad watykański – zwykli szpiedzy a nie żadna pomoc duchowa. Idea spowiedzi została zaczerpnięta ze starożytnego egiptu – tych pogan których Mojżesz pokonał. W Biblii nie ma wzmianki o spowiedzi – jest napisane nie sądźcie abyście nie byli sądzeni, więc ksiądz na spowiedzi śmie osądzać grzechy – sam będzie za nie odpowiadał przed Bogiem.
   Czwartek, 15:49 · Lubię to!

 2. zenobiusz said

  Ciekawe jest to,że prawie 3000 ludzi jest jako znajomi,ludzie dodają podziękowania za akceptację a w treści wiele prowokacji na które nikt nie zwraca uwagi.

 3. zenobiusz said

  Proces weryfikacji imienia i nazwiska.
  Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, ponieważ wygląda na to, że nie korzystasz w swoim profilu z prawdziwego imienia i nazwiska.

  Facebook to społeczność, w której użytkownicy korzystają ze swojej prawdziwej tożsamości. Wymagamy, aby każdy podał swoje prawdziwe imię i nazwisko, aby każdy użytkownik wiedział, z kim się kontaktuje.

  Bez obaw — będziesz mieć możliwość uzyskania dostępu do konta po dokonaniu aktualizacji swojego profilu i podaniu swojego pełnego, prawdziwego imienia i nazwiska.

  • zenobiusz said

   Tak skończyła się moje aktywność na facebooku,gdzie miałem konto jako Zenobiusz Blogger.
   Jeden szybki donosik i nie ma Zenobiusza Bloggera.
   Ciekawe ,że inni wystepują pod rozmaitymi „nienazwiskami”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: