Zenobiusz-Samotny wilk

Przypomnienie o co walczymy,Budujcie bustery,róbcie orgonity !!!

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO WALKI O CZYSTE NIEBO!

Posted by zenobiusz w dniu 23 lipca 2011


PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO WALKI O CZYSTE NIEBO!

Ludzie często sądzą, że jednostka nie jest w stanie zmienić świata, 

że najlepiej usunąć się na bok. Otóż, macie teraz państwo coś, 

co pozwoli wam przystąpić do działania. Kosztem kilku dolarów i kilku godzin pracy

możecie sprawić, że wszystko się zmieni. Właściwie wykonany chembuster w bardzo dużym stopniu redukuje działanie smug chemicznych

w promieniu 70 kilometrów od miejsca swojego położenia.

Jeśli jest on używany z wykorzystaniem kilku dodatkowych kryształów,

promień oczyszczonego obszaru można zwiększyć do 100 kilometrów. Przy pomocy tego urządzenia zaledwie kilkuset zaangażowanych obywateli jest w stanie

całkowicie udaremnić wielomiliardowy program rozpylania smug chemicznych.

Chembuster nie czyni żadnej krzywdy – może jedynie pomóc i uzdrowić.

http://www.peszer.darmowefora.pl/index.php?topic=108.5;wap2

Kiara:
ŻEGNAJCIE SMUGI CHEMICZNE, WITAJ BŁĘKICIE NIEBA!
CZYLI JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ROZPRASZACZ CHMUR
Ken Adachi

Kilka lat temu stałem sobie pewnego słonecznego dnia przed restauracją w południowej Kalifornii i pokazywałem Joannie Beck, żonie dra Boba Becka, jak łatwo jest rozproszyć chmury, stosując Visual Ray1 (Wizualizacyjny Promień) – technikę, którą poznałem czytając książkę Trevora Jamesa Constable’a The Cosmic Pulse of Life (Kosmiczny puls życia).

Po jej zademonstrowaniu na przykładzie kilku mniejszych chmur przystąpiliśmy wspólnie do rozproszenia wyjątkowo dużego cumulusa i patrzyliśmy, jak w wyniku działania zintensyfikowanej energii orgonu2, gromadzącej się w tym rejonie nieba, w miejscu gdzie zaledwie przed kilkoma minutami znajdowała się chmura, ciemnieje błękit nieba. Niemal jednocześnie zaczęliśmy zastanawiać się, czy ludzie mogliby użyć tej metody do rozpraszania chmur powstających w następstwie rozpylania w atmosferze chemikaliów (smug chemicznych)! Kilka razy próbowałem nawet to zrobić, ale nie udało mi się osiągnąć tego samego z tego typu chmurami i zacząłem zastanawiać się, czy cloudbuster (rozpraszacz chmur), prosty wynalazek Wilhelma Reicha służący do kierowania energii orgonu do atmosfery, dałby sobie z tym radę.

Trevor Constable przez ponad 35 lat modyfikował oryginalny cloudbuster, który miał postać długiej rury, dążąc do przekształcenia go w małą, zwartą, prostszą postać, która byłaby w stanie “ukształtować” w pożądany sposób pogodę w wybranym miejscu – potrafił wywołać deszcz lub go przerwać, potrafił złagodzić suszę i rozproszyć mgłę albo spowodować suszę i zagęścić mgłę. Wszystko zależy od tego, jak się manipuluje atmosferycznym eterem na danym obszarze. Trevor odkrył, że wszystko zależy od tego, jak zastosuje się jego zmodyfikowany cloudbuster do ukierunkowania

przepływu energii eteru. Jeśli stłumi się przepływ eteru lub zablokuje jego naturalny ekspansywno-kurczliwy puls, uzyska się suszę (i mgłę). Jeśli uwolni się przepływ eteru po poprzednim jego wytłumieniu lub zablokowaniu w czasie suszy, uzyska się ulewne deszcze. Prawdopodobnie nie ma na tej planecie nikogo, kto miałby większe doświadczenie w dziedzinie inżynierii pogodowej od niego.

DON CROFT

Mimo to bohaterem tego artykułu jest Don Croft3, człowiek, który doszedł do tych samych wyników w zakresie energii orgonu i cloudbuste-rów, co Reich, lecz zupełnie inną drogą. Ktoś skierował go pod adres internetowy4, pod którym dyskutowano o obserwacjach Reicha dotyczących energii orgonu oraz o tym, w jaki sposób można zbudować znacznie mniejszy orak5 od tych, które budował Reich, wykorzystując do tego celu metalowe wiórki, magnesy, kryształy oraz żywice epoksydowe lub poliestrowe. Don zaczął budować stożkowe oraki stosując wyżej wymienione materiały (oraz plastykowe lejki) i nazwał je “Granatami Świętej Ręki”6 (“Holy Hand Grenades”; w skrócie HHG).

“GRANATY ŚWIĘTEJ RĘKI”

Te urządzenia mają zdolność ogniskowania pozytywnej energii życiowej i rozpraszania obszarów trujących energii, czyli DOR-ów (Deadly Orgone Energy – Śmiertelne Promieniowanie Orgonowe). Don zaczął umieszczać HHG-y na wolnym powietrzu w pobliżu elektrowni jądrowych i w innych (nie ujawnionych) miejscach charakteryzujących się ograniczającymi życie energiami i zaczął uzyskiwać konkretne efekty poprawy pól energii promieniujących z tych obszarów. Zastanawiając się już wtedy nad zastosowaniem cloudbustera

do rozpraszania smug chemicznych, zrobił krok do przodu i połączył dużą wersję swojego HHG-a z cloudbusterem, wykorzystując do tego celu sztywne miedziane rury i dziewięciolitrowe plastykowe wiadro.

W dniu, w którym niebo pokrywały chemiczne smugi, ustawił swój zestaw orak-cloudbuster na dworze, kierując rury prosto w górę, i po chwili smugi zaczęły się rozpraszać, odsłaniając czyste niebo. Im dłużej ten zestaw pozostawał w wybranym miejscu, tym bardziej rozjaśniało się niebo. Ostatecznie uzyskał czyste niebo na obszarze ciągnącym się na długości 150 kilometrów. Później ulepszył konstrukcję oraka i uzyskał efekt sięgający na odległość 190 kilometrów (a być może i więcej).

W zeszłym roku Don skontaktował się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłał mi relacje ze swoich sukcesów w zakresie zastosowań zestawu orak-cloudbuster, zarówno w jego kraju, jak i za granicą. Jakiś czas temu przesłał instrukcję jego budowy jednemu z mieszkańców Namibii. Człowiek ten (Gert Botha7) zbudował prymitywną wersję urządzenia Dona, używając lokalnie dostępnych materiałów, głównie z odzysku.8 Wykonany przez niego zestaw orak-cloudbuster już po dwóch godzinach wywołał deszcz na obszarze, który cierpiał na suszę od wielu miesięcy. Wywołał długo trwające burze i ulewne deszcze. Było to w czerwcu 2001 roku.

TWOJA WEEKENDOWA KONSTRUKCJA

Artykuł ten zawiera pełną instrukcja budowy własnego zestawu orak-cloudbuster lub, jak kto woli, “chem-bustera” (rozpraszacza smug chemicznych). Do tego celu użyć można materiałów zarówno nowych, jak i z odzysku. Autorem instrukcji jest Don Croft, zaś drobnego uzupełnienia podanego na końcu osoba, która pragnie zachować anonimowość. Zamieszczone tu zdjęcia dostarczył Don. Urządzenie to zbudować może każdy, kto ma choć trochę umiejętności w zakresie majsterkowania, należy jednak pamiętać, że orak-cloudbuster to nie zabawka, lecz urządzenie, które ukierunkowuje energię orgonu, i to zarówno tę pozytywną, jak i negatywną (DOR). Jeśli nie posiądziemy należytej wiedzy o cloudbusterze i nie będziemy obchodzić się z nim ostrożnie, możemy doznać obrażeń. Jako przestrogę Trevor Constable opowiedział mi o nieżyjącym już przyjacielu i asystencie Reicha, Robercie McCulloughu, który w czasie eksperymentów z cloudbusterem na pustyni w Arizonie w latach pięćdziesiątych dotknął przez nieuwagę gołą nogą do dużego, pracującego cloudbustera, co spowodowało natychmiastowy paraliż nogi i straszliwy ból. Minęły tygodnie, zanim doszedł do siebie. Potem musiał chodzić o kulach i już do końca życia używał laski. Musimy pamiętać, że zanim dotkniemy rur działającego cloudbustera, musimy go rozładować. Poniżej podaję opis budowy “chem-bustera” oraz sposobu jego używania sporządzony przez Dona Crofta.

CHEMICZNE SMUGI ZNISZCZONE! JAK ZBUDOWAĆ CLOUDBUSTERA DO ROZPRASZANIA SMUG CHEMICZNYCH 1 POPRAWIANIA STANU POGODY

Definicja smug kondensacyjnych: smugi kondensacyjne występują wtedy, gdy samolot leci na dużej wysokości (około 9000 metrów lub wyżej) i wywołuje swoimi odrzutowymi silnikami lub końcówkami skrzydeł kompresję znajdujących się w powietrzu cząsteczek wody do postaci pary wodnej lub kryształków lodu. Smugi kondensacyjne zanikają po okresie od kilku sekund do 15 minut za sprawą odparowywania i rozpraszania się skupionych cząsteczek wody.

Definicja smug chemicznych:9 termin “smugi chemiczne” jest stosunkowo nowy i liczy sobie dopiero kilka latem. Narodził się z chwilą pojawienia się smug chemicznych. Początkowo smuga chemiczna przypomina smugę kondensacyjną, lecz zamiast ulec rozproszeniu, co ma zawsze miejsce w przypadku smugi kondensacyjnej, nadal się rozprzestrzenia tworząc mglistą, przypominającą chmury powłokę. Smugi te pokrywają całe niebo i utrzymują się na nim do pięciu, a niekiedy nawet ośmiu godzin. Potrafią zamienić czyste niebo w szary opar. (Uwaga: do listopada 2001 roku istniało już kilkadziesiąt rozpraszaczy chmur w siedmiu krajach; jeśli więc ktoś zobaczy smugi chemiczne, które nie utrzymują się tak długo, może to oznaczać, że w najbliższej okolicy znajduje się i działa rozpraszacz chmur).

Uważa się, że smugi chemiczne składają się, przynajmniej częściowo, z jakiejś substancji na bazie oleju o nieznanym składzie, która jest rozpylana na zamieszkałymi terenami. Okazało się również, że niektóre z nich zawierają czerwone ciałka krwi, aluminium, mikoplazmę10, wirusy oraz inne nieznane składniki o charakterze biologicznym. Jest wiele doniesień o wzroście zachorowań, szczególnie na drogi oddechowe, na terenach, nad którymi pojawiły się smugi chemiczne.

Jest wiele obserwacji mówiących, że smugi chemiczne są rozpylane przez nie oznakowane białe samoloty. Czasami obserwuje się, że samoloty te nie pozostawiają za sobą żadnych smug kondensacyjnych, a w chwilę potem taki sam rodzaj samolotu pozostawia za sobą nad tym samym obszarem gęstą smugę chemiczną. Innym razem sfotografowano wyraźne, krótkie przerwy w smugach chemicznych, jak gdyby w samolocie skończyły się chemikalia, po czym przystępował on do rozpylania ich nowej partii.

HISTORIA CLOUDBUSTERA (ROZPRASZACZA CHMUR)

Cloudbuster Wilhelma Reicha był dobrze znany ze zdolności do wywoływania deszczu. Jego ciągłe używanie powodowało jednak pewne kłopoty, które polegały na tym, że zabójcza energia orgonu (DOR), którą absorbował, mogła wyrządzić krzywdę operatorowi, jeśli nie była właściwie “odprowadzana”. Drenaż zabójczej energii orgonalnej był realizowany poprzez połączenie cloudbustera z bieżącą wodą (trudne zadanie) lub podłączenie wyjścia cluodbustera do akumulatora orgonu.

Taki akumulator szybko jednak ładował się śmiertelną energią orgonu, co stwarzało z kolei jeszcze większe problemy dla operatora. Tak więc rozpraszacz chmur, aczkolwiek bardzo efektywny, spoczywał w uśpieniu przez wiele lat.

Elementy składowe cloudbustera (rozpraszacza chmur)

PONOWNE ODKRYCIE CLOUDBUSTERA

Opierając się na badaniach Wilhelma Reicha stworzyliśmy tanie, podręczne i łatwe w budowie urządzenie, które skutecznie niszczy chemiczne smugi i uzdrawia atmosferę. “Chembuster” stanowi odpowiedź na nieustanne ataki na nasze zdrowie. W przeciwieństwie do oryginalnego cloudbustera chembuster zamienia śmiertelną energię orgonalną na pozytywną, poza tym nie ładuje się i nie stwarza niebezpieczeństwa dla operatora.

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO WALKI O CZYSTE NIEBO!

Ludzie często sądzą, że jednostka nie jest w stanie zmienić świata, że najlepiej usunąć się na bok. Otóż, macie teraz państwo coś, co pozwoli wam przystąpić do działania. Kosztem kilku dolarów i kilku godzin pracy możecie sprawić, że wszystko się zmieni.

Właściwie wykonany chembuster w bardzo dużym stopniu redukuje działanie smug chemicznych w promieniu 70 kilometrów od miejsca swojego położenia. Jeśli jest on używany z wykorzystaniem kilku dodatkowych kryształów, promień oczyszczonego obszaru można zwiększyć do 100 kilometrów.

Przy pomocy tego urządzenia zaledwie kilkuset zaangażowanych obywateli jest w stanie całkowicie udaremnić wielomiliardowy program rozpylania smug chemicznych. Chembuster nie czyni żadnej krzywdy – może jedynie pomóc i uzdrowić.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI CHEMBUSTERA:  http://boberov.maszyna.pl/Kippin/!a-energetyka/org-001.htm


 

 

Reklamy

Komentarzy 9 to “PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO WALKI O CZYSTE NIEBO!”

 1. Misiek said

  buhahaha, dobre, można pośmiać 😛

 2. Geek said

  witam,

  ostatnio śledzę tego bloga i przyznam, że zainteresowała mnie koncepcja orgonu. Nie mam jeszcze wyrobionego na ten temat zdania. Jestem osobą wierzącą i muszę zdobyć więcej informacji czy cała ta koncepcja orgonu nie koliduje mi z 1 przykazaniem i czy czasem nie jest to jakieś zjawisko parapsychologiczne/pranormalne z obszaru New Age. Nie mniej jednak to podziwiam pana Zenobiusza za jego niezłomną postawę. Ale nie o tym chciałem pisać.

  Otóż zauważyłem dzisiaj w miejscu mojego zamieszkania dziwne zjawisko. Mieszkam na pewnym osiedlu w Trójmieście. Dzisiaj cały dzień szaro – ciemne chmury. Brak błękitu nieba.

  Około godziny 18 na granicy mojego osiedla pojawia się obszar słońca. Chmury ustępują, widać błękitne niebo, świeci słońce. Ale tylko na małym obszarze – jakby zrobiła się dziura w ciemnych chmurach. Nie zauważyłbym tego (cały dzień mam robotę w komputerze) gdyby nie natarczywy dźwięk nisko lecącego helikoptera. Otóż okazało się, że nad tym skrawkiem słonecznego nieba krąży helikopter. Ciemnoszary kolor – szachownica na boku oraz kilkucyfrowy numer. Prawdopodobnie Mi ileśtam. Nie zauważyłem szczegółów gdyż był daleko.

  Był dosyć głośny. Zrobił 3-4 okrążenia w pobliżu i potem odleciał. Kwadrans po zdarzeniu – mam znowu całe szare niebo.

  Być może przypadek a być może i u nas też zaczynają namierzać cloudbustery…

  • zenobiusz said

   Możesz mieć rację, ale mógł to i być przypadek.Warto ten rejon nieba obserwować.
   Z 1 przykazaniem,na pewno nie koliduje,choć znam ludzi ,którzy uprawiają nabożny kult samochodu,czy ciuchów 🙂
   New Age,to jeden ze sposobów zwalczania ruchu orgonu.Są strony właśnie New Age które to popularyzują,
   podlewając wschodnią mistyką,i słowem nie informując o rzeczywistym znaczeniu orgonitów.
   Strony te jednocześnie reklamują synkretyzm,a i podają nowe piękne modlitwy dla chrześcijan,własnego” pędu”,
   Byle nie różaniec.
   Nie mniej jeden z czytelników ,zwrócił uwagę na fragment Objawienia Św.Jana,gdzie mowa o białym kamieniu,
   można by to interpretować,jako potwierdzenie stosowania kryształów kwarcu,podstawowych elementów orgonitów i busterów.
   Uważam jednak że nie należy przesadzać,z biblijnymi potwierdzeniami,bo trzeba by wyrzucić porcelanę telewizor,i komputer,przykładowo,jako niebiblijne.
   Pozdrawiam.

 3. oset said

  Zenobiuszu!
  Odpowiedz mi na jeden problem, bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
  I tylko to powstrzymuje mnie przed zbudowaniem lub kupnem chembustera.
  Brak wiarygodnego wyjaśnienia tego problemu pewnie jest przyczyną częstego wykpiwania idei rozpraszaczy
  smug chemicznych.
  Oto pytanie:
  Co dzieje się z substancjami rozpylonymi z samolotów gdy znajdą się w zasięgu działania działka orogonowego.
  Zachodzi jakaś transmutacja pierwiastków, anihilacja, czy coś podobnego?
  A może jednak opadają na ziemię i dalej trują? A sataniści z kos..r nostry śmieją się z tej idei.
  Odpowiedź zamieść również na stronach monitora, bo tam częściej zaglądam

  • zenobiusz said

   Przechodzą transformację do formy nieszkodliwej.Pisze o tym chyba Don Croft.
   Poszukaj na blogu, są o tym materiały.
   Jak nie dasz rady,w wolnej chwili poszukam.
   Pozdrawiam.

   • oset said

    Nie mam czasu na szperanie. Proszę mocno zaakcentuj ten problem.
    Bo w moim regionie nie ma żadnego chembustera, a rozpylają jak wszędzie.
    Dla mnie największym problemem będzie kupienie odpowiednich kryształów,
    za daleko mam do większego miasta gdzie można by je kupić. A zakupy internetowe
    to loteria.

    • zenobiusz said

     Kryształy górskie,są najpewniejsze,trudno je podrobić i na razie ceny niskie,więc radzę spróbować w internecie.
     O losie ingrediencji,nam serwowanych,po potraktowaniu z bustera postaram się zamieścić wkrótce,wpis.

 4. zenobiusz said

  https://samotnywilk2011.wordpress.com/2011/07/23/392/
  PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO WALKI O CZYSTE NIEBO!

  Ludzie często sądzą, że jednostka nie jest w stanie zmienić świata,

  że najlepiej usunąć się na bok. Otóż, macie teraz państwo coś,

  co pozwoli wam przystąpić do działania. Kosztem kilku dolarów i kilku godzin pracy

  możecie sprawić, że wszystko się zmieni. Właściwie wykonany chembuster w bardzo dużym stopniu redukuje działanie smug chemicznych

  w promieniu 70 kilometrów od miejsca swojego położenia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: